Tag: połączenie z Polem

TRWAJ CHWILO

Tak niewielu z nas zdaje sobie sprawę z połączenia z Bogiem* Polem* (*niepotrzebne skreślić). Niektórzy twierdzą, że takiego połączenia nie doświadczyli nigdy, co jest wierutną […]

Read More