Tag: wybory

PRZEJĘCIE WŁADZY?

Po kilkunastu dniach protestu wiemy już, że „wyrok” prześlicznej wiolonczelistki Julii był tylko zapalnikiem, który wyzwolił ogromne ciśnienie w kierunku zmian politycznych. Wystarczy przeczytać postulaty […]

Read More